[Lyrics] Teni – Uyo Meyo

[Lyrics] Teni – Uyo Meyo

On demand we bring you the Lyrics of Teni Uyo Meyo.
Sensational Nigerian female singer Teni drops this new hit jam “Uyo Meyo”.

Read Full Teni – Uyo Meyo lyrics below

[Intro]

Dr. Dolor Entertaiment
Kajo kajo kajo (Let’s dance)
kayo kayo kayo (let’s rejoice)
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)
Uyo Meyo
Uyo Meyo
O Uyo
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)
Uyo Meyo
Uyo Meyo
Eh Uyo
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)

[Verse 1]

Everybody’s born a winner
If only you just believe yea eh yeh eh
Close your eyes and come and see
Don’t you worry about a thing nah
Cause if you work hard
You can get it if you work
If you strive hard
You can be just what you want
If you work hard
You can climb the mountain tall
Cause nothing is too small
And nothing is too big

[Chorus]

Uyo Meyo
Uyo Meyo
O Uyo
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)
Uyo Meyo
Uyo Meyo
Oh Uyo
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)
Eh yeh

[Verse 2]

What my eyes have seen, eyeh
Oun to’ju mi ti ri ah, eyeh (what my eyes have seen)
Don’t let them tell you “You Can’t”
And they won’t help you, just so you know
Just keep on pushing oh oh uh oh
Ibi ti Daddy mi o de (where my father couldn’t reach)
Ma de be ma tu koja (I’ll get there and I’ll pass)
Ibi ti Mummy mi o de (where my mother couldn’t reach)
Ma de be ma tu koja (I’ll get there and I’ll pass)
Ori ori mi jowo (Oh my goodness I beg of you)
Ori la no okan mi o (my head pave way for my thoughts)
Ori eeee mi masun (my head don’t sleep)
Yea eh yea

FAST DOWNLOAD MP3 HERE
[Chorus]

Uyo Meyo
Uyo Meyo
O Uyo
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)
Uyo Meyo
Uyo Meyo
Oh Uyo
Uyo Meyo leun o san o kan mi o e (I rejoiced with you and now its my time to rejoice)

[Outro]

Owo mi maye fufun nene
Yea
Ma yo fan da loke loke
Teni eee (Uyo meyo)
Omo apata ni mii (Uyo Meyo)
Mo duro gongon (Uyo meyo)
Mo rapata, sugbon olorun gbope mi (Uyo meyo)
Omo la so laiye yi o (Uyo meyo)
Ola o de bi kan
Ko duro timi lo jo jumo (Uyo meyo)
Ma je ki ota mo idi mi, jowo! (Uyo meyo)
Mo mo’pe inu re dun, Uyo meyo
Tori mo shey rere laiye ah mo shey rere
Tori mo yon fanda laiye ah mo yon fanda
Mo sho’rire laiye eh mo sho rire